Công nghiệp Tin tức

  • Cốc tốt nhất

    Sau khi để 16 chiếc cốc cách nhiệt chứa đầy Slurpee ở ghế trước của một chiếc sedan nóng bỏng, chúng tôi tin rằng chiếc cốc Hydro Flask 22 ounce là thứ tốt nhất cho hầu hết mọi người.Ngay cả khi chịu đựng cái nóng 112 độ, chúng tôi nhận thấy giá trị cách nhiệt giữa hầu hết các cốc đều có hiệu quả (tất cả chúng đều có thể...
    Đọc thêm